Biológus

A biológus az élő természettudományi képzési ághoz tartozó biológia nevű tudományt, ami az élőlények eredetének, leszármazási kapcsolatainak, testfelépítésének, működésének és a környezettel való kapcsolatának megismerésével foglalkozik hivatásszerűen művelő ember. A biológusok egy része az oktatásban, másik része pedig az élettani kutatásokban vesz részt.

A biológiai képzés ágai

Western blot analízis

A biológusi képzés során a hagyományos képzési rendszerben hét hagyományos szakot tanulhattak a diákok (1994-től 2010-ig):

 • alkalmazott növénybiológus
 • alkalmazott zoológus (az Állatorvostudományi egyetemen)
 • biofizikus
 • biológus
 • biológus laboratóriumi operátor
 • biológiatanár
 • molekuláris biológus

Az új képzési rendszerben (bolognai rendszer)hazánkban a következő szakirányokat lehet választani a mesterképzés keretein belül:

 • Biológia tanár(kétszakos tanári szakirányokkal, általános vagy középiskolai tanári iránnyal)
 • Hidrobiológus (a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi karán)
 • Idegtudomány és humánbiológus
 • Molekuláris Biológus (a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi karán)
 • Molekuláris, immun- és mikrobiológus
 • Molekuláris genetika, sejt- és fejlődésbiológus
 • Növénybiológus
 • Ökológia, evolúció- és konzervációbiológus

Külföldön tanulható mesterképzések:

 • Orvosi biológus (Babeș-Boyai Tudományegyetem Biológia és Geológia karon, Románia)
 • Tengerbiológus (Brémai Egyetem,Németország)

A biológusi végzettség ismérvei

A biológusok fő munkaterülete - a mikroszkóp

A biológusi végzettség egyetemi szintű képzéshez kötött. A biológusoknak képzésük végére szakembereknek megfelelő ismerettel kell, hogy rendelkezzenek a természettudományi, matematikai, kémiai, biológiai, illetve informatikai területen, és ezzel képesek legyenek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, új biológiai ismeretek szerzésére.

A képzés során megtanulják a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzését, az alapelvek gyakorlati alkalmazását. Elsajátítják a biológiai kutatás legalapvetőbb módszereit. Képessé válnak laboratóriumi technikák, műszerek használatára, számítógépes adatfeldolgozásra. Akik kutatói irányba haladnak tovább önálló biológiai tudományos problémák felvetésére is elnyerik a tudást.

A biológussá válás törvényi feltételeit a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet XII. része tartalmazza. Ez alapján alapszinten a biológusnak az alábbi képességekkel rendelkezniükː

Az alapfokozat birtokában a biológusok képesek:

 • a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, az alapelvek gyakorlati alkalmazására;
 • a kutatás legalapvetőbb módszereinek az alkalmazására;
 • laboratóriumi és terepi feladatok megoldására, laboratóriumi technikák, műszerek használatára, számítógépes adatfeldolgozás alkalmazására;
 • a kutatói modult elvégzők önálló biológiai tudományos probléma felvetésére, egyszerűbb kísérleti megoldások tervezésére, kivitelezésére és értékelésére.
DNS replikáció

Az alapfokozat birtokában a biológusok alkalmasak:

 • laboratóriumi és terepi műveletek elvégzésére;
 • kísérletek tervezésére, kivitelezésére és alkalmazására.

Az alapszakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a biológia hatókörébe tartozó új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • a biológiai és kémiai technológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, fejlesztésére,
 • a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására, kereskedelmi feladatok ellátására, ezek kidolgozására,
 • biológiai és biotechnológiai laboratóriumi és félüzemi, valamint terepi feladatok elvégzésére,
 • új kísérleti metodikák elsajátítására és fejlesztésére,
 • számítógépes elemzés elvégzésére,
 • problémamegoldó technikák alkalmazására.

Biológusi oktatás Magyarországon

Magyarországon biológus-képzés folyik a Debreceni Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, és újabban a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán is.

További információk

 • Magyar Biológiai Társaság

Források

 • Felvi.hu - Szakleírások
 • 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről
 • Biológus Msc szakirányok ELTE
 • Biológia tanári képzés ELTE
 • Az Állatorvostudományi Egyetem Biológiai intézetének alkalmazott zoológus képzés története
 • Babeș-Boyai Tudományegyetem Biológia és Geológia kar
 • Debreceni Egyetem Általános orvostudományi kara
 • Debreceni Egyetem Természettudományi kara
 • Brémai Egyetem Tengerbiológus képzés
Nemzetközi katalógusok
 • WorldCat
 • LCCN: sh85014202
 • GND: 4131826-2
 • NKCS: ph138903
 • BNF: cb11976154z
 • biológia Biológiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap